introductie

kenmerken

de Godsnaam

toelichtingen

reageren?

 

in de pers

beschikbaarheid

verdere informatie

Toelichtingen op vertaalkwesties n.a.v. vragen en opmerkingen ...

Klik op een vraag of versaanduiding voor doorverwijzing naar de toelichting

Toelichtingen over het boek en de psalmen in zijn algemeenheid.

Psalm 45:7,8 – Wordt met elohiém hier op God gedoeld of op de koning?

Psalm 49:8 – ‘Broeder’ of niet?

Psalm 51:7b – Verwijst David hier naar zijn geboorte of zijn conceptie?

Psalm 51:13b – Is het hier ‘heilige geest’ of ‘Heilige Geest’?

Psalm 51:19 – Hoe is de versverdeling, gezien de meervouds/enkelvoudsvormen?

Psalm 55:20a – Gaat het om ‘antwoorden’ of ‘vernederen’?    

Psalm 56:9 – Waarom ‘veldfles’?

Psalm 59:10 – Op wie wijst hier het woord ‘sterkte’?   

Psalm 73:28 – Wat is de beste weergave hier voor het Hebreeuwse ‘adonáai’?

Psalm 76:6Wat is hier ‘aan de hand’?            

Psalm 80:4,8 en 20 – Wat is de refreinstructuur?

Psalm 81:4b – Gaat het om volle maan of nieuwe maan?

Psalm 81:5 – Wat is de hier genoemde ‘wet’?

Psalm 81:6 – Wat wordt er bedoeld met ‘Josef’?

Psalm 87:4-6 – Waarom ‘geboorterecht’?  

Psalm 90:1 – ‘Toevlucht’ of ‘woning’?   

Psalm 91:2 – Is dit een uitspraak óver Jehovah, of tót Jehovah?

Psalm 94:1,2 – In welke zin is Jehovah een ‘God van wraak’?                    

Psalm 94:13 – Wanneer zal de rechtvaardige de genoemde rust verkrijgen?   

Psalm 96:11a – Waarop zijn de onderstrepingen gebaseerd?

Psalm 100:3Staat hier wel of niet het woordje ‘niet’?    nieuw  

Psalm 104:29 – Is het ‘Uw geest’ of ‘hun geest’?  

Psalm 106:20 – Om wiens eer/heerlijkheid gaat het hier?                         

Psalm 106:33 – Om wiens geest gaat het hier?               

Psalm 118:10-12 – Om welke handeling gaat het hier?   

Psalm 119:113 – Waarom hier de weergave ‘pervers handelen’?

Psalm 127:2c – Waarom staat ‘slaap’ hier tussen aanhalingstekens?

Psalm 131:2 – Om wat voor kind gaat het hier?

Psalm 133:1-3 – Gaat het in deze psalm om ‘wonen’?

Psalm 135:1,3 en 21 – ‘Halleluja!’ of ‘Looft Jah!’?     

Psalm 136:1 – ‘Looft!’, ‘Prijst!’, of ‘Dankt!’?   

Psalm 137:2a – Wilgen of populieren?                                           

Psalm 137:2b – Harpen, citers of lieren?                                        

Psalm 139:20 – Waarom die puntjes, (...)?

Psalm 144:12 en verder – Over wie gaat deze passage?     

Psalm 146:4 – Waarom ‘fraaie plannen’ in plaats van ‘gedachten’?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichtingen betreffende specifieke psalmteksten.

Erratum

 

De vertaler en de vertaling - wat zijn de achtergronden?

Wat betekenen de opschriften in het rood boven de psalmen?

Is deze vertaling specifiek bedoeld voor Jehovah’s Getuigen?

Kan een acrostichon in de Psalmen wel als acrostichon worden vertaald?

Is het tetragram op een aantal plaatsen in de grondtekst vervangen? (1/2)   

Is het tetragram op een aantal plaatsen in de grondtekst vervangen? (2/2)   

 

Aan te brengen wijzigingen, c.q. verbeteringen    recentelijk gewijzigd                                                                                                                            

Psalm 1:1 – Wat is de betekenis van het eerste woord?

Psalm 1:2b – Waarom vertaald als ‘hoorbaar bezig zijn’?

Psalm 1:3 – Om wat voor wateren gaat het hier?

Psalm 1:5 – Waarop slaat het ‘daarom’?

Psalm 2:7Is het ‘verwekking’ of ‘aanvaarding als kind’? recent  

Psalm 2:10 – Gaat het hier om rechters of machthebbers?  

Psalm 2:12a Wat is de beste vertaling?

Psalm 3:6 – Is dat ‘neerliggen’ in verleden, heden of toekomst?

Psalm 6:2 – Is het hier ‘in’ of ‘met’?     

Psalm 8:2 – Waarom lijkt hier een onderbreking te zijn?

Psalm 9:10 – Waarom zo uitgebreid: ‘tijden van nood en ontbering’?  

Psalm 11:1 – Waar is ‘de vogel’ gebleven?

Psalm 11:4 – Waarom vertaald met ‘vorsende blik’?

Psalm 14:1a – Worden atheïsten hier als dwaas bestempeld?

Psalm 16:3,6 – Waarom die puntjes, (...)?        

Psalm 19:2-5 – Een toelichting graag ...

Psalm 22:20 – Waarom een verwijzing naar een hinde?

Psalm 23:1,5Welk schrijversstandpunt past hier het beste?  recent

Psalm 24:4b – Naar wiens ziel wijst deze passage?

Psalm 28:2b – Vanwaar de uitdrukking ‘de plaats van Uw Woord’?

Psalm 33:3b – Noemt deze versregel één of twee geluidsbronnen?  

Psalm 34:9 – Waarom ‘proeft en ervaart ’?

Psalm 36:2 – Waarom ‘verklaring van opstandigheid’?       

Psalm 42:1 – Een toelichting graag

 

                                                                            

  

                                                                     ./.