Tot Lof van God - het Boek der Psalmen’ is een onafhankelijke en, zo ver als mogelijk, onbevooroordeelde vertaling van de Psalmen, direct vanuit het bijbelse Hebreeuws. De vertaling is ontstaan vanuit de wens om in het Nederlands de oorspronkelijke tekst zo dicht mogelijk te benaderen, zowel qua betekenis als qua gevoel. Feitelijk was het lange tijd een oefening in nauwkeurig lezen. Deze bundel met alle 150 psalmen plus een uitgebreide Verantwoording - het eindresultaat van vele jaren studie en arbeid - is bedoeld om het resultaat met anderen te delen.

Het streven was steeds om enerzijds zo nauwkeurig mogelijk te vertalen, maar ook om zoveel mogelijk recht te doen aan het poëtische karakter van de tekst  – de Psalmen zijn immers echte gedichten. De tekst spreekt in deze vertaling direct tot het hart en is zeer geschikt om hardop te lezen en voor te lezen.

De publicatie is fraai vormgegeven en verzorgd, telt 288 bladzijden, formaat 14x23 cm, is klassiek gebonden in blauwe linnen band met gouden opdruk en voorzien van een leeslint. Het binnenwerk is in tweekleurendruk.

Psalmvertaling Het Boek der Psalmen - Psalm 1-150 - Bijbelboek

Deze website, www.totlofvangod.nl, is bedoeld om het getoonde boek te introduceren en om te communiceren met de lezers. Onder het kopje ‘reageren?’ kan men vragen of opmerkingen doorsturen, waarop per e-mail kan worden gereageerd. Er kan er ook een toelichting of  correctie komen die voor meerdere lezers interessant is; die reacties zullen dan onder het kopje ‘toelichting’ worden gepubliceerd. Er zullen alleen onderwerpen worden geplaatst die rechtstreeks met vertaalkwesties te maken hebben. ertaler: Frans Croese

Frans Croese Tt Lof van God - het Boek der Psalmen

 

 

    

 

in de pers

kenmerken

beschikbaarheid

 

verdere informatie

ertaler: Frans Croese

Het is een tijdje stil geweest op deze site.

Dat heeft voor een deel te maken met het feit

dat heel wat relevante onderwerpen al zijn besproken.

Daarnaast is er, en wordt er, hard gewerkt aan een vertaling

met commentaar van een ander Bijbelboek: het Hooglied.

Hopelijk valt daar binnenkort meer over te melden.

 

Intussen blijft Tot lof van God - het Boek der Psalmen

in de belangstelling staan,

getuige ook de biografie op de website www.biblianeerlandica.be

Zie daarin de rubriek Biografieën, 21e eeuw.

 

Er

Frans Croese Tot Lof van God - het Boek der Psalmen

Psalmvertaling Het Boek der Psalmen - Psalm 1-150 - Bijbelboek

Vertaler: Frans Croese

Frans Croese Tot Lof van God - het Boek der Psalmen

introductie

de Godsnaam

reageren?

toelichtingen

foto’s

Ter inleiding ...

Psalmvertaling Het Boek der Psalmen - Psalm 1-150 - Bijbelboek

Vertaler: Frans Croese

Frans Croese Tot Lof van God - het Boek der Psalmen

Psalmvertaling Het Boek der Psalmen - Psalm 1-150 - Bijbelboek

Vertaler: Frans Croese

Frans Croese Tot Lof van God - het Boek der Psalmen

 

psalmvertaling

Er verschijnt van tijd tot tijd een ‘nieuwsbrief’.

Als u zo op de hoogte wilt blijven van nieuwe informatie,

maak dan uw verzoek kenbaar via de rubriek ‘reageren’.

 

PS. deze website plaatst geen ‘cookies’.